درباره ما|تماس با ما وب سایت نادعلی زاده   | گروه زال|PDF دریافت

کلیات طرح

.1. طرح های جدید همه مبتنی بر IT و ICT بوده و با بخش بزرگی از تجارت بین الملل که همان تجارت سنتی است بیگانه اند .

.2. این طرح تلفیقی از تجارت سنتی و مدرن است که البته بیشتر سنگینی روی تجارت سنتی است .

روش اجرا

.1. 50 شعبه و دفتر در 50 کشور هدف ایجاد می گردد .

.2. مرکز اطلاعات در ایران خواهد بود .

.3. همه دفاتر با یک دیگر همکاری های مستقلی خواهند داشت .

.4. تعداد خطوط ارتباط داخلی مجموعه در مرحله نخست ( که 50 دفتر را شامل خواهد شد .) 1225 است.

.5. تعداد خطوط ارتباط = تعداد دفتر ضربدر (تعداد دفتر منهای یک تقسیم بر دو)

50*(50-1)/2=1225

.6. برای هر خط ارتباطی در آخر 5 سال نخست تنها 1000 عضو در نظر گرفته می شود .

این در حالی است که به یقین در برخی خطوط ؛ مانند خط بین روسیه و ایران یا خط بین چین و ترکیه ؛ بیش از چند ده هزار عضو خواهد بود .

.7. اعضای شبکه در فاز اول شامل 1225000 شرکت خواهد بود .

توجیه اقتصادی

 

.1. کمترین رقم ممکن برای عضویت در چنین مجموعه ای 200 دلار در سال است .

.2. در آمد طرح از محل عضویت  245.000.000  میلیون دلار می باشد .

.3. هزینه هر دفتر در ماه 100.000 دلار یا 1.200.000 دلار در سال و هزینه کل دفارتر در سال رقم 60.000.000 دلار در سال است .

.4. هزینه اضافی دفتر مرکزی در تهران 10.000.000 دلار و هزینه های متفرقه 20.000.000 دلار محاسبه شده لذا کل هزینه های طرح 150.000.000 دلار خواهد بود .

.5. پس در نتیجه از محل عضویت مبلغی حدود 95.000.000 دلار مازاد خواهد بود که صرف لابی گری ها و تبلیغات و ... می شود .

.6. درآمد فرعی طرح از محل 2 تا 10% معاملات خواهد بود که بایستی رقمی بیش از 200-300 میلیون دلار در سال را شامل شود .

.7. در آمد اصلی طرح نیز که از اطلاعات منتج خواهد شد بایستی حداقل یک میلیارد دلار در مراحل اول باشد.

محمد صادق نادعلی زاده

پست الکترونیک: manager [AT] nadalizadeh.com

شماره تماس: 2289 055 925 7+

شماره تماس: 0366 241 935 98+

 

علی نادعلی زاده

پست الکترونیک: ali [AT] nadalizadeh.com
شماره تماس: 3338 607 539 90+

  

www.zalcompany.com

info [AT] zalcompany.com